«48 годин на Подолі»: в Києві стартує медіамарафон

9 – 11 листопада в столиці пройшов тренінг з онлайн-журналістики для молодих українських активісток та активістів. 25 учасників з 11 міст впродовж трьох днів долали свій журналістський марафон – 48 годин навчання і практичних завдань.

Ключова ідея полягала у тому, щоби зібрати активну молодь, яка хоче і вміє швидко вчитися та прагне динамічно діяти не лише у громадському секторі, а й в інформаційному полі. Адже в сучасному світі вміння презентувати себе та свою організацію – це життєво необхідні вміння, без яких рух вперед неможливий.

Як найкраще це зробити – під час тренінгу розповдаи та показували п’ятеро міжнародних медіатренерів.

Зокрема, учасники  дізналися, де шукати необхідну інформацію, чому креативна ідея здатна перевернути світ та як варто писати для онлайн-ЗМІ. Крім того – чимало лайфхаків про створення фотографій, відео за допомогою смартфону, гру зі світлом, звуком, монтажем, SMM, цифровий сторітелінґ, блогінґ та лайф-стрімінґ!

У нашому марафоні важливо не те, як швидко долаєш відстані, а те, наскільки творчо мислиш, готовий занурюватись в нові для себе сфери, навчатись, ділитись досвідом і разом творити свою маленьку історію. А точніше – історію Подолу. Учасники не лише отримали базові знання про основи журналістської професії, а й застосували їх одразу на практиці – створюючи в рамках медіамарафону свої тексти, фото та відеоматеріали.

Старі історії Подолу знайшли своє друге дихання у нових інтерпретаціях. В яких саме – зможете ознайомитися на сайті «Читомо».

Проект організований Goethe-Institut в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Auswärtiges Amt

#civilsocietycooperation

 

Медіатренери

Ульріке Бутмалу

Журналістка і тренер з медіа. В центрі її уваги – Східна Європа, Південний Кавказ та Центральна Азія. Як журналіст, вона пише для різних газет, онлайн-порталів та радіостанцій у Німеччині та, крім того, працює для IDEM (Інститут демократії, медіа та культурного обміну), де вона пропонує воркшопи з питань медіа грамотності, написання матеріалів щодо конфліктних питань, журналістики баз даних, економічних питань, проблем меншини та соціальної сфери, та проводить семінари з теорії та практики якісної журналістики, політичного спілкування та зв’язків з громадськістю для неурядових організацій. Вона працювала п’ять років у Москві, Санкт-Петербурзі та Сибіру як редактор німецькомовних газет, а також сприяла розробці їх присутності Інтернеті.

Вона вивчала журналістику, етнологію, економіку, політику та право в університетах Німеччини, Південної Африки та Болгарії. Написала свою докторську дисертацію про повідомлення російських газет щодо меншин у військових ситуаціях. Бувши науковим співробітником Інституту журналістики та комунікації в Берліні Freie Universität, вона керувала програмами подальшого навчання для журналістів з Росії, країн СНД, США та Європи та розробила курс магістерської програми німецько-російської журналістики в Московському державному університеті.

Ulrike Butmaloiu

Journalistin und Medientrainerin. Sie hat ihren Arbeitsschwerpunkt in Osteuropa, dem Südlichen Kaukasus und Zentralasien. Als Journalistin berichtet sie für verschiedene Zeitungen, Onlineportale und Radios in Deutschland und arbeitet unter anderem für IDEM (Institut für Demokratie, Medien und Kulturaustausch), wo sie Workshops zu Media Literacy, Konfliktsensibler Berichterstattung, Datenjournalismus, Wirtschafts-, Minderheiten- und Sozialberichterstattung anbietet bzw. Seminare zu Theorie und Praxis des Qualitätsjournalismus, Politischer Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für NGOs hält. Sie war fünf Jahre in Moskau, St. Petersburg und Sibirien als Redakteurin deutschsprachiger Zeitungen tätig und hat auch deren Onlineauftritte mitentwickelt.

Sie hat Journalistik, Ethnologie, Wirtschaft, Politik und Recht an Universitäten in Deutschland, Südafrika und Bulgarien studiert. Ihre Promotion hat sie über die Minderheitenberichterstattung russischer Zeitungen in Kriegssituationen geschrieben. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin hat sie Weiterbildungsprogramme für Journalisten aus Russland, der GUS, den USA und Europa betreut und einen deutsch-russischen Journalismus-Masterstudiengang an der Lomonossow-Universität Moskau entwickelt.

 

Євгеній Дубнов

Тренер з відео, мобільного створення репортажів та відеомонтажу із Бонна (Німеччина). Працює у сфері відео та створення відеопродукції, на чому він спеціалізувався під час навчання в вищій школі в Дортмунді.

З камерою та за монтажним столом працював в тому числі для Deutsche Welle, den WDR, das ZDF та die Rheinklang Tonstudios GmbH. Крім того, він залучений в різноманітних відеопроектах. Він створює документальні фільми, рекламні ролики, репортажі та відео для інтернету. Подорожує заради своїх проектів країнами ЄС, був в Україні, Ізраелі та Замбії. За останні роки багато разів був тренером журналістів та операторів з Німеччини, Грузії та України. В центрі уваги під час навчання – підготовка та створення успішного відео, особливості створення мобільного репортажу та передача Tricks при зйомці мобільними пристроями.

Він навчає драматургії та постпродакшну, технічним навичкам експорту та онлайн викладення відеоматеріалів.

Evgen Dubnov

Kameramann und Cutter. Er arbeitet im Bereich Video und Videoproduktion, worauf er sich während seines Studiums an der Fachhochschule Dortmund spezialisiert hat. Mit der Kamera und am Schnittplatz ist er unter anderem für die Deutsche Welle, den WDR, das ZDF und die Rheinklang Tonstudios GmbH tätig. Außerdem ist er an diversen Videoproduktionen beteiligt. Er produziert Dokumentarfilme,

Werbespots, Reportagen und Web-Videos. Er war für seine Filmprojekte in mehreren EU-Ländern, in der Ukraine, den USA, Israel und in Sambia unterwegs. In den vergangenen Jahren hat er mehrfach als Trainer Journalisten und Kameraleute aus Deutschland,

Georgien und der Ukraine aus- und weitergebildet. Seine Trainingsschwerpunkte liegen im Bereich Vorbereitung und Gestaltung erfolgreicher Videoaufnahmen, Besonderheiten des

Mobile Reportings und dem Vermitteln von Tricks beim Filmen mit mobilen Geräten. Er lehrt außerdem Dramaturgie und Postproduktion und vermittelt technische Kenntnisse zum Export und Online-Stellen von Videoproduktionen.

 

Романія Горбач

Тренерка з журналістського письма, медійної етики, досліджень критики тексту, дописів в інтернет, онлайн-публікацій з Києва (Україна). Дипломована журналістка, працювала для різноманітних онлайн-видань, таких як «Gazeta.ua» медійного холдингу New Information, де вона також проводила розслідування та публікувалась в журналі «Країна» та в газеті «Газета по-українськи». Для «Evolution Media Holding» вела портал новин «Київ». Має досвід у сфері створення повідомлень для телебачення та радіо через свою діяльність редакторки культурного відділку українського громадсько-правового радіоканалу.

Зараз працює редактором газети «Деловая столица», відповідає як за написання власних текстів, так і за редагування та фінальну обробку текстів вільних авторів та співробітників редакції.

Вона також є прес-секретарем Українського представника у Венеціанській комісії (Європейська комісія за Демократію через закон). У сфері її відповідальності – демонструвати зусилля Комісії щодо надання Україні допомоги у розробці конституції, що відповідає стандартам європейського конституційного права, у тому числі через публікації в Інтернет-ЗМІ українській та європейської громадськості. В центрі уваги її тренінгу – написання високоякісних журналістських текстів, онлайн-репортажів та інтерв’ю. Вона спеціалізується на питаннях міжнародної політики, інтеграції та питань біженців. Вона була співорганізатором декількох медіа-семінарів, в тому числі серії тренінгів для журналістської мережі n-ost з Берліна, в якій вона навчала молодих активістів НУО та внутрішньо переміщених осіб з Східної України та Криму медіа знань, щоб дати їм голос в українській суспільстві.

Вона відповідала за створені при цьому медійні продукти як редактор і за текст, і за макет.

Romania Gorbatsch

Trainerin für journalistisches Schreiben, Medienethik, Recherche, Textkritik (Kiew/Ukraine). Romania Gorbatsch ist diplomierte Journalistin und hat für verschiedene ukrainische Online-Medien, wie «Gazeta.ua» der Media Holding New Information gearbeitet, wo sie auch für das Journal

«Kraina» und die Zeitung «Gazeta po-ukrainski» recherchiert und publiziert. Für die «Evolution Media Holding» hat sie das Newsportal «Kyiv» geleitet. Sie hat Erfahrung im Bereich Fernseh- und Radioberichterstattung durch ihre Tätigkeit als Redakteurin in der Kulturredaktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der Ukraine. Aktuell arbeitet sie als Redakteurin der Zeitung «Delovaya Stolitsa» und ist sowohl für das Erstellen eigener Texte als auch für das Redigieren und die finale Bearbeitung von Texten freier Autoren und Redaktionsmitarbeiter zuständig. Außerdem ist sie die Pressesprecherin des Ukrainischen Repräsentanten der Venedig-Kommission (Europäische Kommission für Demokratie durch Recht). In ihrer Verantwortung liegt es, die Bemühungen der Kommission bei der Unterstützung der Ukraine bei der Ausarbeitung einer Verfassung, die

den Normen des europäischen Verfassungsrechtsbestands entspricht, unter anderem über Publikationen in Online-Medien in der ukrainischen und europäischen Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Ihr Trainingsschwerpunkt liegt auf dem Verfassen qualitativ hochwertiger journalistischer Texte, Online-Reportagen und Interviews. Sie ist

spezialisiert auf Fragen der internationalen Politik, Integration und Flüchtlingsthematik. Sie hat mehrere Medienworkshops mitgeleitet, unter anderem eine Trainingsserie für das Journalisten-Netzwerk n-ost aus Berlin, bei dem sie jungen NGO-Aktivisten und

Binnenflüchtlingen aus der Ostukraine und von der Krim Medienkenntnisse vermittelt hat, um ihnen in der ukrainischen Öffentlichkeit eine Stimme zu geben. Die dabei entstandenen Medienprodukte hat sie als Redakteurin in Text und Layout verantwortet.

 

Маркус-Андреас Мор

Тренер з фотографії, обробки зображень, дизайну, компонування з Галле (Німеччина). Дипломований дизайнер, фотограф та фаховий медіа-педагог.

Він викладає медіа-освіту в Німеччині та реалізував медіа-проекти в Goethe-Institut у Дрездені, Бонні, Санкт-Петербурзі та Бухаресті, а також у Німецько-Казахському університеті в Алмати. У 2006 році він був залучений до Першого центральноазійського медіа семінару – проекту співпраці IFA та Deutschen Allgemeinen Zeitung для просування німецької мови та культури в Центральній Азії.

Його фотографії кілька разів виставлялися в парламенті землі Саксонія-Ангальт. Він був номінований на Арт-премію Фонду мистецтва та культури Stadtsparkasse Magdeburg.

У 2017/2018 розробив як куратор за дорученням Професійної асоціації візуальних митців інтерактивну медіа-виставку «Мистецтво. Таємниця. Погляд». В даний час він супроводжує пересувну виставку «Разом за демократію та різноманітність», яку він допомагав створювати, Товариства за демократію в м.Галле «HALLIANZ за різноманітність».

Він регулярно проводить медійні семінари для волонтерів Федеральної спілки добровольців (BFD) питань біженців. Протягом останніх трьох років він ініціював та проводив медіа-семінари для соціально незахищених дітей та підлітків від імені Німецького Червоного Хреста.

У квітні перебував у Москві на запрошення Інституту міжнародних відносин IFA як керівник воркшопу в рамках фото-медіа проекту для співробітників німецько-російських редакцій у Східній Європі.

Marcus-Andreas Mohr

Diplom-Designer, Fotograf und studierter Medienpädagoge. Er unterrichtet in Deutschland Medienbildung und hat Medienprojekte unter anderem an den Goethe-Instituten Dresden, Bonn, St. Petersburg und Bukarest sowie an der Deutsch-Kasachischen Universität in Almaty durchgeführt. 2006 war er an der ersten Zentralasiatischen Medienwerkstatt beteiligt – einem Kooperationsprojekt des ifa und der Deutschen Allgemeinen Zeitung zur Förderung der deutschen Sprache und Kultur in Zentralasien. Seine Fotografien wurden mehrfach im Landtag Sachsen-Anhalt ausgestellt.

Er wurde für den Kunstpreis der Stiftung Kunst und Kultur der Stadtsparkasse Magdeburg nominiert. Als Ausstellungskurator hat er 2017/2018 im Auftrag des Berufsverbandes Bildender Künstler die Interaktive Medienausstellung Kunst.Geheimnis.Augenblick. entwickelt und begleitet aktuell die von ihm mitentwickelte Wanderausstellung «Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt» der halleschen Partnerschaft für Demokratie «HALLIANZ für Vielfalt». Regelmäßig führt er Medienworkshops für Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) mit Flüchtlingsbezug durch. In den letzten drei Jahren initiiert und begleitet er Medienwerkstätten für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes. Im April war er in Moskau auf Einladung des Instituts für Auslandsbeziehungen ifa als Workshopleiter eines

Fotomedienprojektes für Mitarbeiter deutsch-russischer Redaktionen in Osteuropa.

 

Мар’яна Вербовська

Тренерка з MMS, SSM, онлайнових публікацій, маркетингу НДО, мультимедійного сторітелінгу зі Львова (Україна) Мар’яна Вербовська одна з небагатьох журналісток в Україні, які пишуть про екологію. Вона вивчала журналістику і має багаторічний журналістський досвід в традиційних та онлайн-ЗМІ. У 2017 році за свої мультимедійні публікації була відзначена першою премією медіа-конкурсу «Публікації для змін. Україна на шляху до сталого розвитку» Організації Об’єднаних Націй в Україні, в якому взяли участь понад 100 журналістів з усієї України.

У 2018 році вона виграла найважливіший український медіа-конкурс «Честь професії» за чудовий роз‘яснювальний коментар про глобальне потепління, яке вважається дуже складним явищем для пояснення і, таким чином, мало висвітлюється в засобах масової інформації та, відповідно, в українському суспільстві. Вона перемогла також на конкурсі «Правоохорона та управління в лісовому секторі України» 2017 року та на конкурсі «Глобальна зміна клімату» Фонду ім. Генріха Бьолля за найкращу композицію тексту у 2015 році. В даний час вона працює для «Zaxid.net», найбільшого регіонального онлайн-видання на Західній Україні, а також для інтернет-редакцій «Української правди», «Життя», «polukr.net» та газет «Львівська газета», «День», «Saturday Post», для журналу «Країна», а також для онлайн-платформ організацій povaha.org.ua та zbruc.eu.

Як тренерка вона має досвід роботи з українськими та міжнародними учасниками, зокрема на тренінгах в Молдові та Україні для співробітників НДО щодо спілкування з медіа та маркетингом соціальних мереж (SMM), інтернет-маркетингу та інструментів соціальних медіа. Вона була тренером у багаторічному німецько-українському медіа-проекті для активістів з Донбасу та Криму, який фінансувався коштом Міністерства закордонних справ Німеччини у контексті Східного партнерства, а наприкінці якого – публікації різних журналів.Вона має досвід спілкування з різними НДО, пов’язаними з правами людини, охороною навколишнього середовища та правами меншин. Як керівник медіа-проекту «Адаптація до кліматичних змін в Україні» для Національного екологічного центру України, вона була відповідальною за випуск п’яти відеороликів, декількох тематичних досліджень, інформаційних матеріалів та брошур, а також цифрових довготермінових історій (Longreads), а також планувала та впроваджувала продукцію.

Mariana Verbovska

Trainerin für MMS, SSM, Online-Publikationen, NGO-Marketing, Multimedia-Storytelling.  Mariana Verbovska ist eine der wenigen Umweltjournalisten in der Ukraine. Sie hat Journalistik studiert und hat mehrjährige journalistische Erfahrung in traditionellen und Online-Medien sowie im Bereich öffentliche Kommunikation im NGO-Bereich. 2017 wurde sie für eine Multimedia- Publikation mit dem ersten Preis des Medienwettbewerbs «Publications for changes. Ukraine on the path to sustainable development» der Vereinten Nationen in der Ukraine ausgezeichnet, an dem über 100 Journalisten aus der ganzen Ukraine teilnahmen. 2018 hat sie den wichtigsten ukrainischen Medienwettbewerb «Honor of the profession» gewonnen für ihre ausgezeichnete mediale Kommentierung des Themas Globale Erwärmung, das als ein ausgesprochen schwer zu erklärendes Phänomen gilt und deshalb in den Medien und entsprechend in der ukrainischen Gesellschaft wenig Beachtung findet. Weitere Preise hat sie erhalten beim Wettbewerb «Law enforcement and governance in the forest sector of Ukraine» 2017 sowie 2015 beim Wettbewerb „Global climate change» der Heinrich-Böll-Stiftung für die beste Textkomposition.

Aktuell arbeitet sie für «Zaxid.net», dem größten regionalen Online-Medium in der Westukraine, sowie für die Online-Redaktionen von «Ukrainska Pravda», «Shitya», «polukr.net» und die Zeitungen «Lvivska Gazeta», «The Day», «Saturday Post», das Journal «Kraina» sowie für die Online-Plattformen der Organisationen povaha.org.ua und zbruc.eu. Als Trainerin hat sie Erfahrung mit ukrainischen und internationalen Teilnehmern, etwa bei Trainings in der Republik Moldau und der Ukraine für Mitarbeiter von NGOs über die Kommunikation mit Medien und im Bereich Social-Media-Marketing (SMM), Online-Marketing und Social-Media-Instrumente. Sie war Trainerin in einem mehrjährigen deutsch-ukrainischen Medienprojekt für Aktivisten aus dem Donbass und von der Krim, das aus Mitteln des Auswärtigen Amtes im Rahmen der Östlichen Partnerschaft finanziert wurde und an dessen Ende die Publikation verschiedener Journale standen. Sie hat Erfahrung im Kommunikationsbereich

unterschiedlicher NGOs mit Bezug zu Menschenrechten, Umweltschutz und Minderheitenrechten. So war sie als Chefin des Medienprojektes «Adaptation to climate change in Ukraine» des National Ecological Centre of Ukraine für die Produktion von fünf Videos, mehrerer Fallstudien, Informationsmaterialien und Broschüren sowie von digitalen Longread-Stories verantwortlich und hat deren Produktion geplant und durchgeführt.