ЕКЗЕМПЛЯРИ ХХ
ЕКЗЕМПЛЯРИ ХХ
Літературно-мистецька періодика XX століття
Проєкт спрямований на вивчення знакових періодичних видань, що пов’язані з літературою і мистецтвом XX століття, які виходили на території України або в діаспорі за участі вихідців з України.
автори

Тарас Гринівський

Дослідник українського книговидання початку ХХ ст. та книговидання Буковини ХІХ- першої половини ХХ ст..

Доцент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича (1999) та аспірантуру в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій «Часопис «Книгарь» як осередок вивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917-1920 рр.)».