Календар подій

Держкомтелерадіо приймає заявки на здобуття премії імені Максима Рильського

Державний комітет телебачення і радіомовлення України приймає заявки на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2022 рік. 

Заявки приймаються у двох номінаціях:

  • за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів;
  • за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

 

На здобуття премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття премії.

 

Заявка на участь у конкурсі подається до Держкомтелерадіо до 1 листопада 2022 року разом із супровідним листом, до якого додаються:

  • клопотання про присудження премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовій та електронній формі;
  • три примірники твору у друкованому вигляді;
  • розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі;
  • копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності);
  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносять творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.

 

Заявку з поміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» слід надсилати до Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.

 

Контактний телефон : 279-59-47, 279-59-61; e-mail: mila@comin.gov.ua

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект