Календар подій

Держмистецтв приймає заявки на премію імені Миколи Гоголя

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує конкурс на здобуття премії імені Миколи Гоголя 2022 року.

Премія імені Миколи Гоголя присуджується щорічно до дня народження Миколи Гоголя — 01 квітня, громадянам України на конкурсних засадах за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості письменника, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну самоідентифікацію.

 

Грошова винагорода до Премії виплачується у розмірі 20 тис грн.

 

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

 

На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

 

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Держмистецтв творчими спілками та асоціаціями, літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, видавництвами, громадськими організаціями у сфері літератури, а також окремими авторами.

 

На здобуття Премії до 01 лютого 2022 року до Держмистецтв подаються наступні документи в паперовому та електронному вигляді:

  • клопотання щодо присудження Премії у довільній формі;
  • стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);
  • творча характеристика претендента, що надається суб’єктом подання на здобуття Премії;
  • письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття Премії;
  • копії документа, що посвідчує особу претендента, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

У разі, якщо претендентом є колектив авторів:

  • копії документів, що посвідчують особи претендентів, та реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;
  • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений літературно-мистецький твір та рецензії (за наявності).

 

До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

 

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним вище, клопотання не розглядається.

 

Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

 

Адреса електронної пошти: a.komendant@arts.org.ua

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект