Календар подій

Програма поповнення бібліотечних фондів починає приймати пропозиції від видавців

Інститут книги оголосив про приймання пропозицій щодо відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів у 2020 році від суб’єктів видавничої справи.

Видання, які допускаються до участі у відборі

Для участі у відборі книжкової продукції приймаються книжкові видання державною мовою, які:

 

 1. видані не раніше ніж протягом двох років, що передували року проведення відбору;
 2. перебувають у вільному продажі та інформація про це розміщена у відкритих джерелах;
 3. мають прошитий нитками блок;
 4. видані загальним накладом не менше 500 примірників;
 5. за читацькою адресою належать до видань для широкого кола читачів і для дітей та юнацтва, а за цільовим призначенням належать до:

 

 • науково-популярних,
 • популярних,
 • літературно-художніх,
 • довідкових,
 • суспільно-політичних видань.

 

Кількість примірників книжкових видань, які можуть бути запропоновані видавцем до відбору:

 

 • видання для широкого кола читачів – від 500 до 600 примірників;
 • видання для дітей та юнацтва – від 700 до 800 примірників.

Видання, які не допускаються до участі у відборі

Для участі у відборі книжкової продукції не приймаються книжкові видання:

 

 • випуск яких здійснювався повністю або частково за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
 • які вже придбавались Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;
 • що містять твір (твори), що перебувають у суспільному надбанні (крім їхніх адаптацій), в тому числі складений твір, у складі якого є хоча б один твір, що перебуває у суспільному надбанні;
 • підручників, навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти, наукових праць, монографій тощо;
 • з маркуванням «видання еротичного характеру», «видання рекламного характеру»;
 • що містять складений твір, у складі якого є хоча б один твір, книжкове видання якого вже придбавалося Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;
 • з непрошитим нитками блоком;
 • призначені для разового використання (зі сторінками для записів, з наклейками, для ескізів, розмальовок тощо);
 • що належать до нотних, картографічних, образотворчих (крім коміксів та вімельбухів);
 • з переклеєними сторінками вихідних даних;
 • в яких зазначено, що видання призначене для безоплатного розповсюдження або не призначене для продажу.

Як податися

Для участі у відборі видавець подає до Інституту одну пропозицію на всі запропоновані книжкові видання, складену державною мовою та підписану уповноваженою особою видавця, за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

 

 • завірена в установленому законодавством порядку копія свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;
 • відомості про книжкове видання, що пропонується до відбору книжкової продукції (подається окремо на кожне найменування книжкового видання), згідно з додатком до Порядку відбору;
 • перелік відомостей про документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (подається окремо на кожне найменування книжкового видання) за формою згідно з пунктом 3 додатку 2 до цього оголошення;
 • по одному примірнику кожного найменування книжкового видання, що пропонується до відбору книжкової продукції, до якого додаються завірені підписом уповноваженої особи видавця копії:

 

  1. сторінок книжкового видання, що містять вихідні відомості відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 року №297;
  2. документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів).
  3. якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов’язково додається переклад повного тексту документу українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.

У додатку 2 наведена інструкція з підготування документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), та форма переліку відомостей про документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів).

 

 • Видавець формує пропозицію дистанційно з використанням програмного забезпечення автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (персональний кабінет) та надсилає її до Інституту у вказаний в цьому оголошені строк приймання пропозицій.

 

Для отримання доступу до персонального кабінету видавець надсилає на електронну адресу pbf@ubi.org.ua запит на бланку видавця (за наявності) із зазначенням: повної назви видавця, коду ЄДРПОУ (ІПН для ФОП) видавця, П.І.Б., номеру телефону та електронної адреси відповідального працівника (відповідальних працівників).

 

Для подання пропозиції з використанням відповідного програмного забезпечення необхідно користуватися інструкцією, наведеною в додатку 3.

 

 • Примірники кожного найменування книжкового видання, що пропонується до відбору (які додаються до пропозиції видавця), надсилаються до Інституту поштою (за рахунок видавця), із замовленням послуг доставки в приміщення (в офіс Інституту) та «Контроль поштучної передачі» (передбачає опис вмісту посилки) на адресу: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 20.

 

Пакування книжок має здійснюватися в картонні коробки (кожна вагою не більше ніж 10 кг) та забезпечувати цілісність відправлення.

 

До кожного примірника книжкової продукції додаються завірені підписом уповноваженої особи видавця копії:

 

 1. сторінок книжкового видання, що містять вихідні відомості книги відповідно до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості»;
 2. документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), а також описи до них, складені згідно з пунктом 3 додатку 2 до цього оголошення.

 

 • Пропозиції, подані з порушенням строків та вимог, встановлених порядком відбору, не розглядаються та видавцю не повертаються. Своєчасність подання пропозиції видавцем визначається за датою поштового відправлення.

Терміни

Інститут приймає пропозиції з 11 серпня по 25 серпня 2020 року.

 

Опрацювання пропозицій видавців буде здійснено у строк до 15 вересня 2020 року.

 

Інформація про невідповідність книжкових видань та документів вимогам, визначеним у пунктах 5, 6, 9 Порядку відбору, оприлюднюється на вебсайті Інституту у строк до 05 жовтня 2020 року.

Важливо

 1. Видавець пакує (складає) пронумеровані примірники книжкових видань та зазначені копії документів й описи документів у коробки. Порядок нумерації примірників книжкових видань та копій документів з описами до них відповідає нумерації пропозицій в персональному кабінеті видавця. На кожну книжку слід наклеїти стікер з номером пропозиції, що відповідає порядковому номеру у списку запропонованих видавцем книжок в персональному кабінеті. Пропозицію видавця (з додатками) потрібно вкласти в коробку (в одну з коробок) з примірниками книжкових видань.
 2. У зв’язку з карантинними обмеженнями та з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), документи та примірники книжкової продукції видавець надсилає до Інституту виключно поштою.

 

Відповідальний за приймання документів від Інституту: Юрій Марченко, начальник відділу підтримки книговидання, е-mail: pbf@ubi.org.ua, телефон для довідок: (044) 290-05-09 (довідки надаються з 10-00 до 13-00).

 

Оголошення на сайті Інституту книги

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект