Календар подій

Проходить конкурсна програма «Культурна спадщина»

Програму «Культурна спадщина» запустив Український культурний фонд. Заявки для участі в Програмі приймаються до 31 січня 2021 року. 


Цілі програми «Культурна спадщина»:

 • підтримка проектів, що передбачають використання нових підходів та нових технологій (із залученням технологій VR, доповненої реальності, 3D моделювання, 360°, мультимедійна голограма тощо);
 • дослідження культурної спадщини та популяризація її серед широкої аудиторії, в тому числі шляхом створення цифрових платформ та продуктів;
 • стимулювання розвитку секторів культури і креативних індустрій через впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду, зокрема, шляхом впровадження нових в Україні, але апробованих у світовій практиці підходів;
 • збільшення кількості споживачів культурного продукту шляхом використання  нових форм та підходів;
 • стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку;
 • популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і за її межами.

 

У межах програми підтримуються такі сектори культури та креативних індустрій:

 • культурна спадщина.

 

У рамках конкурсної програми «Культурна спадщина» на 2022 рік УКФ пропонує ЛОТ-и:

ЛОТ 1. Диджиталізація

ЛОТ 2. Кроссекторальні проекти зі збереження культурної спадщини

ЛОТ 3. Музейна столиця України 2023

 

Програма «Культурна спадщина» відповідає наступним пріоритетним напрямам діяльності УКФ: 

 • Сприяння збереженню, захисту та популяризації культурної спадщини, культурних цінностей та національної пам’яті українського народу задля зміцнення сучасної української ідентичності, формування спільних цінностей громадянського суспільства.
 • Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також поза її межами.
 • Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
 • Сприяння дотриманню культурних прав, безбар’єрного доступу до споживання і створення культурного продукту, забезпеченню рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот.
 • Підтримка проєктів міжнародної співпраці та просування українського культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним культурним середовищем для створення позитивного іміджу України.

Бюджет програми на 2022 рік – 60 млн грн.

 

Контакти: programa.cuh@ucf.in.ua

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект