Календар подій

Відбудеться дискусія з нагоди виходу книжки «Мінусники: покарані простором»

Видавництво «Темпора» та Книгарня «Є» запрошують на дискусію з нагоди виходу книжки Тамари Вронської та Олени Стяжкіної «Мінусники: покарані простором».

Мінусники – це вербальний та соціальний витвір радянської держави, яка через репресії, дискримінацію й контроль створювала спільноти «своїх» і «чужих», тавруючи останніх каральними методами та формуючи специфічну мову для їх позначення.

 

У монографії йдеться про особливу категорію громадян «країни Рад», яких було визнано «соціально небезпечними» й покарано забороною селитися в низці місцевостей СРСР після примусового «видалення» з місць постійного проживання, а також відбуття покарання у системі ҐУЛАҐ.

 

Репресовані в такий спосіб люди отримували припис, де заборонені для них території позначалися як «мінус 6», «мінус 12», «мінус 15» (цифри означали кількість визначених місцевостей, а слово «мінус» увійшло в радянську новомову як коренева конструкція поняття, що позначало репресовану та дискриміновану в такий спосіб спільноту).

 

Дослідниці аналізують процес конструювання більшовицької концепції географічної ізоляції «нелояльних» і визначають логіку творення радянського простору як простору заборон. Режимність радянських територій аналізується не як прояв сталінської репресивної політики, а як органічна частина існування тоталітарного механізму, перші оберти якого відбулися одночасно із захопленням влади більшовиками.

 

Аналізуючи долі мінусників, історикині стверджують, що ця категорія покараних була значно ширшою й поповнювалась не тільки через рішення позасудових органів і репресивну паспортизацію, а й через нелегітимні, однак узвичаєні, практики виселення селян, «очищення прикордонних смуг», «прибирання з очей» інвалідів війни, заборони на прописку для реевакуйованих, військовополонених, остарбайтерів, спецпоселенців тощо. Перетворення людей на реальних чи потенційних мінусників за радянської доби було складовою процесу атомізації суспільства, конструювання просторової ієрархії, соціального відчуження людей та їхньої землі.

 

Учасниці: Тамара Вронська, Олена Стяжкіна.
Модерує Ольга Петренко-Цеунова.

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект