Поезія

Ярослава Шекера. Піднебесні пісні. Поетичні переклади Ярослави Шекери

Піднебесні пісні: поетичні переклади / пер. з кит. Ярослави Шекери. – К. Сафран, 2020. – 640 с.

Це унікальне видання містить перекладацький доробок Ярослави Шекери – українські переклади китайської поезії від глибокої давнини до ХХ століття. За ці довгі віки змінювались поетика і філософія, панували різні релігійні погляди і світські звичаї – а митці повсякчас хотіли висловити своє світовідчуття, лишаючи нам перлини лірики в типових для свого часу формах. Під обкладинкою зібрано власне переклади (деякі в різних версіях), коментарі до них, що дають змогу адекватно прочитати образи, і довідки про авторів, мистецькі течії та умови доби.

 


На відміну від деяких занадто «творчих» колег-літераторів, Ярослава ставилася до наукового пошуку і викладацької роботи надзвичайно сумлінно. Коло її наукових інтересів – широчезне: звичайно ж, перекладознавство, поетика і герменевтика, але ще – психологія мови, лінгвокультурологія, теорія літератури, релігієзнавство, культурологія, глибинна психологія тощо. Не лише вдосконалення методу етимологічно-культурологічного аналізу текстів, але й уплив «змінених станів свідомості» на функціонування образів приводить дослідницю до знакової Асоціації дослідників езотеризму і містицизму.

 

Не мені судити про наукову цінність синологічних праць Ярослави, але під час численних життєвих і наукових дискусій, спільного редагування розвідок і перекладів здобув тверде переконання: вона була дослідницею з широкочезними культурними обріями, продовжуючи славні традиції «широкого» розуміння студій поетики – в річищі праць М.О. Максимовича, М.П. Дашкевича, А.Ю. Кримського, О.І. Білецького, Д.С. Наливайка, І.П.Бондаренка, які розглядають систему художніх образів не лише у межах авторської, етнонаціональної та ширших культурних кодів картин світу, але й долучали до такого аналізу широкий спектр досягнень суміжних (і не лише гуманітарних) наук. Поряд із тим, виявлення саме естетичної функції тексту, її оприявлення на розмаїтих рівнях матриці національної культури обґрунтовувало широчину перекладознавчого аналізу авторки, яка була не лише теоретиком, але і активним практиком перекладу, виховавши, до речі, відомих нині перекладачів. (c) передмова Дмитра Чистяка.

 


 

читайте також

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект