Кома, тире чи двокрапка: наскільки добре ти знаєш пунктуацію рідної мови?

21.02.2020
20 запитань

Кома, тире чи двокрапка: Наскільки добре ти знаєш пунктуацію рідної мови?

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Це чудова нагода згадати правила пунктуації та дізнатися, наскільки добре ти знаєшся у граматичних тонкощах української мови. Пропонуємо перевірити, чи правильно ми поставили розділові знаки в уривках із творів відомих письменників та поетів.

А правила нам нагадав «Пунктуаційний словник-довідник» Зеновія Терлака (видавництво «Апріорі», 2019).

 • Любили в Уляні щиру душу, добре серце, а найбільше – веселу натуру (Панас Мирний)
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Слово «найбільше» не буває вставним і комами не відокремлюється. Після сполуки «а найбільше» на місці пропущеного однорідного присудка для інтонаційного увиразнення може ставитися тире.

 • Крім рослин, у саду є приміщення для різних тварин, а саме – набудовано багато голуб’ятників, поставлено дротяні клітки (О. Гончар)
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Перед складеним сполучником «а саме» ставиться кома, а після нього – двокрапка.

 • А нащадки ж прийдуть, спитають колись: ану, якими ви були? Що збудували? Що зруйнували? Чим ваш дух трепетав? (О. Гончар)
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Після вигуку «ану», що виражає спонукання до дії, ставиться кома.

 • Я пишу, й хтось диха біля мене... Ах це, друзі, молодість моя!.. (В. Сосюра)
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Вигук «ах» відокремлюється комою, якщо вимовляється без окличної інтонації.

 • Зосталася тільки надія одна надія вернутись ще раз на Вкраїну (Леся Українка)
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Двокрапка ставиться обов’язково, якщо в першій частині наявні слова так (отак), такий, така, таке, одна, одне, конкретний зміст яких розкриває наступна частина.

 • Бачиш, осінь плаче і тихо ржавий лист мете мені під ноги (С. Чарнецький)
 • так

 • ні

 • Чому так?

  У безсполучниковому реченні ставимо двокрапку, якщо в першій частині речення є дієслова «бачити», «чути», «думати», «казати», «знати», «вірити», «відчувати», «пам’ятати», «здаватися» та інші, які попереджують про викладення певного факту (між частинами складного речення можна вставити сполучник «що»).

 • На народ наш подивіться, – він у всьому чорнобровен (П. Тичина)
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо в першій частині складного безсполучникового речення є дієслова “глянь”, “дивись”, “слухай” й такі інші, які попереджують про подальший виклад, прогнозують появу другої частини і допускають вставлення після себе сполук “і побачиш, що”, “і помітиш, що”, “і почуєш, що”, “і відчуєш, що”, то в художніх текстах у такому випадку замість двокрапки між частинами речення часто ставлять тире або кому й тире.

 • Дивлюся на море широке, глибоке, поплив би на той бік човна не дають (Т. Шевченко).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Тире між частинами безсполучникового складного речення ставиться, якщо між частинами безсполучникового речення наявне зіставлення або протиставлення.

 • Щось, безумовно, порочне й хворобливе було в усіх отих гримасах, позах майже всіх постатей... на картинах (А. Головко).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо слово «безумовно» виступає в ролі обставини, то воно не відокремлюється.

 • Ми, буває, прощаєм неточні слова, Та неточність у слові − ніколи (Б. Олійник).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Слово «буває» відокремлюється як вставне слово, коли вживається у значенні “часом”, “іноді”, “траплялось” і виражає нерегулярно повторювану дію.

 • Розмова з шефом, у міру того, як розказується, набирає в її власній свідомості певних кшталтів, стягується докупи…(О. Забужко).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо «у міру того як» входить до складу підрядної частини, яка найчастіше стоїть перед головною, рідше – після головної, то кома ставиться один раз – перед «у міру».

 • Вже в тому, як Савка вніс воду і з грюком поставив на умивальник, а, виходячи, ляснув дверима, він почув неповагу до себе (М. Коцюбинський).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо перед дієприслівником стоїть сполучник “а”, то кома після нього не ставиться.

 • Але, в основному, плавні – це очерети, очерети височенні, триметрові, непролазні очерети (В. Нестайко).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо “в основному” вживається у значенні “головним чином, переважно”, то коми не ставляться.

 • Свідомість його двоїться, в той час коли він бачить наслідки поєдинку свого – він знає, що це фантазія, дурниці, що він нізащо – от нізащо! – не підставить чола під люфу пістолета (М. Коцюбинський).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  «У той час коли» – це складений сполучний засіб, який у нерозчленованій формі приєднує до головної частини складного речення підрядну. Кома ставиться перед складеним сполучним засобом, якщо підрядна частина розташована після головної, або після підрядної частини, коли вона стоїть перед головною. Перед словом коли кома не ставиться.

 • Мені взагалі соромно, що мене хтось утримує (В. Винниченко).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Слово взагалі відокремлюється як вставне, якщо воно вжите у значенні “взагалі кажучи”.

 • Налякані чужим голосом птахи кружляли над головою Соломії (М. Коцюбинський).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо означення стоять перед означуваним словом і виражають додатковий обставинний відтінок, то після нього ставиться кома.

 • Раннє сонце − молоде оленя прибігає з-за лісу до вас (Б.-І. Антонич).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо присудок логічно пов’язується з тим компонентом речення, що виступає в ролі прикладки, то кому чи тире не ставимо.

 • Колись Шевченко, як маляр, мріяв був подати у своїх картинах «Живописну Україну» (П. Тичина).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Якщо прикладка приєднується сполучником «як» і виражає додаткове значення причини, то її потрібно виділяти комами.

 • А все-таки її люблю, мою Україну убогу, хоч я по їй і одинокий, бо, бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов (Т. Шевченко).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  Вставлені речення служать для вираження додаткових повідомлень, попутних зауважень, уточнень чи поправок до змісту основного повідомлення. Вставлені речення найчастіше стоять у середині іншого речення, рідше – в його кінці і виділяються дужками або тире.

 • Це і снодійне, і заспокійливе, і, головне, це щось таке, від чого життя стає життям, а не смертю (Є. Кононенко).
 • так

 • ні

 • Чому так?

  На початку речення або на початку наступної частини складного речення сполуку «і головне» здебільшого не розчленовують.

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект