бібліотеки

Оголосили переможців бібліотечного Біографічного рейтингу

23.05.2020

Бачите помилку в тексті — виділяйте фрагмент та тисніть Ctrl + Enter

Стали відомі лауреати III Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу». Перелік опублікований на спеціальній сторінці, присвяченій рейтингу.

Номінація «Життєпис»

Диплоп 1 ступеня

 • Ушкалов, Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов. – Київ: Дух і Літера, 2019. – 600 с.
  Нахлік, Є. Віражі Франкового духу : Світогляд. Ідеологія. Література. – Київ : Наукова думка, 2019. – 638 (1) с. : – 16 с. іл.

Диплоп 2 ступеня

 • Кульчицький, С. Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою…». – Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 512 с. – Іл., ім. пок.

Диплоп 3 ступеня

 • Даниленко, В. Володимир Вернадський: Життя в політиці й політика в житті. – Київ : Парлам. вид-во, 2019. – 512 с.
 • Гусарчук, Т. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох. – Київ : Музична Україна, 2019. – 768 с. : іл.

Номінація «Персональний покажчик»

Диплоп 1 ступеня

 • Омелян Пріцак. Біобібліографічний покажчик, 1937–2018 / Ред. кол.: Ю. М. Кочубей (голова), О. В. Богомолов, О. Б. Бубенок, О. Д. Василюк, І. М. Дрига, В. О. Кіктенко, О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко, Д. А. Радівілов, М. О. Тарасенко, О. О. Хамрай ; Упоряд. : О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. – Київ, 2019. – 108 с.
 • Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа» [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. Т. І. Неудачина ; відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ, 2019. – 128 с.

Диплоп 2 ступеня

 • Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінодраматург : науково-допом. бібліогр. покажч. / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка ; Наукова бібліотека ; [уклад. А. Книш, Н. Тюльпа, Л. Цуканова ; наук. ред. А. Печена ; бібліогр. ред. І. Рулькова ; літ. ред. І. Безкоровайна ; рец. А. Новиков; відп. за вип. А. Книш ]. – Глухів, 2019. – 88 с.

Диплоп 3 ступеня

 • Курас Іван Федорович: доктор історичних наук, професор, академік НАН України : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя з дня народження. – вид. 2-е, доп. та перероб. / уклад.: О. З. Силка, Л. І. Синявська; авт. вступної статті: С. Б. Буравченкова, Н. М. Левицька. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2019. – 114 с.

Номінація «Колективний портрет»

Диплоп 1 ступеня

 • Вронська, Т. Повторники: приречені бранці ГУЛАГу (1948–1953 рр.). – Київ : Темпора, 2019. – 420 с.

Диплоп 2 ступеня

 • Пересунько, Т. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик проти «руського мира». Місія капели Олександра Кошиця. – Київ: Інститут української історіографії НАНУ, АртЕк, 2019. – 308 с.
 • Тарнашинська, Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. – Київ: Смолоскип, 2019. – 592 с.

Диплоп 3 ступеня

 • Панченко, В. Літературний ландшафт України. XX століття : 50 “слайдів” . – Київ : Ярославів Вал, 2019. – 523 с. : фотоіл., портр.
 • Матяш, І. Б. Іноземні представництва в Україні (1917-1919 рр.): державна місія та повсякденність : монографія. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2019. – 555 с.

Номінація «Збірник біобібліографічних матеріалів»

Диплоп 1 ступеня

 • Куліш Пантелеймон Олександрович : до 200-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого ; [упоряд.: О. Білик та ін ; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ : Нац. б-ка України імені Ярослава Мудрого, 2019. – 288 с.

Диплоп 2 ступеня

 • Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад. Р.Д. Кивацька ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І. Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.

Диплоп 3 ступеня

 • Олександр Петрович Реєнт: член-кореспондент НАН України : біобібліографічний покажчик / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка, В. В. Шевченко ; авт. вступ. статті О. Є. Лисенко. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – 208 с.
 • УГКЦ. Історія. Відродження. Ісповідники віри: до 30-річчя виходу з підпілля Української Греко-Католицької Церкви : бібліографічний покажчик / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; від. красзн. літ. ; уклад. О. Шаран, С. Джоголик ; ред. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. – Івано- Франківськ, 2019. – 76 с.

Номінація «Довідкові біографічні видання»

Диплоп 1 ступеня

 • Водотика C., Водотика Т. Українці в арміях світу. – Xарків : Віват, 2019. – 256 с.
 • Червяк, П. Медицина України в персоналіях : (енциклопед. біобібліогр. довід.) : [у 3 т.]. – Київ : Фенікс. – 2019. Т. 1 : А-Ж. – 2019. – 1078, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. Т. 2 : З-О. – 2019. – 1114, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. Т. 3 : П-Я. – 2019. – 1219 с. : фот.

Диплоп 2 ступеня

 • Пилипчук, О. Творці української науки: біогр. довідник: у 2 томах. Т. 1. – Київ : Талком, 2019. – 229 с.
 • Шендеровський, В. Вчені України у світовій науці : [близько 200 нарисів]. – Київ : Простір, 2019. – 971, [3] c. : портр.

Диплоп 3 ступеня

 • Грабовський, С. Генії проти ідіотів : алгоритми української історії. – Київ : Стилос, 2019. – 446 с.
 • Коли кривавивсь і хитався світ : українські літератори на сторінках одеської преси періоду національно-визвольних змагань 1917–1919 років : біобібліогр. довід. / упоряд. Л. М. Бур’ян , наук. керівник С. А. Гальченко , відп. за вип. І.О. Бірюкова , авт. вступ. ст.: С. А. Гальченко, О. Є. Музичко , ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2019. – 298 с.

Номінація «Джерела біографії»

Диплоп 1 ступеня

 • Лисяк-Рудницький, І. Щоденники. – Київ : Дух і Літера,2019. – 690 с.

Диплоп 2 ступеня

 • Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР / уклад. Вахтанг Кипиани. – Харків : Віват, 2019. – 688 с.

Диплоп 3 ступеня

 • Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Марина Філіпович, Ірина Клименко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2019. – 199 с. : іл., фот.

Номінація «Дослідження з теорії та методики біографістики»

Диплоп 1 ступеня

 • Михайло Грушевський: Студії та джерела / Ред. кол.: Г. Бурлака, І. Гирич (голова), В. Кавунник (секретар), М. Капраль, С. Панькова, Г. Папакін, В. Піскун, В. Тельвак, О. Юркова. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2019. – Кн. 1. – 512 с.; Кн. 2. – 488 с.

Диплоп 2 ступеня

 • Ляшко, С. М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук. : До 100-річчя Національної академії наук України / С. М. Ляшко. – Київ: НБУВ, 2018. – 532 c

Диплоп 3 ступеня

 • Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2019. – 364 с.

 

Спеціальні відзнаки для видавців, які фахово та постійно працюють із біографічною літературою, отримали «Парламентське видавництво» та видавництво «Кліо».

 

Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг» започаткував 2018 року Інститут біографічних досліджень НБУВ із нагоди її 100-річного ювілею та 25-річчя Інституту – з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України, а також оприлюднення регіональних і краєзнавчих праць, які залишаються поза увагою попри часто високий науковий рівень виконання.

 

Підбиття підсумків «Біографічного рейтингу» зазвичай приурочується до Дня біографіста (Biographers Day), що традиційно відзначають у світі 16 травня.

 

Читайте також про переможців бібліотечного Біографічного рейтингу-2018.

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект