Календар подій

Триває конкурс на здобуття премії імені Богдана Хмельницького

До 1 серпня триває конкурс на здобуття премії імені Богдана Хмельницького Міністерства оборони України за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва у 2022 році.

Премія присуджується щороку (до Дня Збройних Сил України — 6 грудня) за твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, спрямовані на утвердження високих гуманістичних, державотворчих ідеалів, підняття престижу Збройних Сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і молоді національної самосвідомості, гідності, духовності і культури, почуття патріотизму, вірності військовим традиціям Українського народу.

 

Премія присуджується в п’яти номінаціях у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок бюджетного року:

  • літературні твори військової тематики;
  • музичні твори військової тематики;
  • твори театрального мистецтва військової тематики;
  • твори кіномистецтва військової тематики;
  • твори образотворчого мистецтва військової тематики.

 

На здобуття премії подаються нові оригінальні твори фізичних осіб та колективів авторів, опубліковані в завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше 1 травня.

 

Колектив авторів твору, висунутого на здобуття премії, не може перевищувати 5 осіб, колектив виконавців твору — 7 осіб.

 

До складу колективу авторів твору, представленого на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за представлений твір державної нагороди. Премія присуджується фізичній особі чи колективу одноразово.

 

Твір, що вже отримав іншу премію державного значення, на здобуття премії не висувається.

 

Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії вносять національні спілки України, інші творчі спілки та асоціації, національно-культурні, національно-просвітницькі товариства. Самовисунення на премію не допускається.

 

На здобуття разом із супровідним листом подаються:

  • клопотання щодо присудження премії;
  • матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента у вигляді друкованої продукції, аудіо- або відеозаписів, виставок проєктів скульптурно-меморіальних комплексів і картин, фотовиставок тощо;
  • ксерокопії рецензій та інших критичних матеріалів на твір претендента у спеціальних виданнях та засобах масової інформації;
  • характеристика та фото претендента;
  • копії першої та другої сторінок паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі — реєстраційний номер) або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) претендента або у разі, коли претендентом є колектив авторів твору, — копії першої та другої сторінок паспортів та реєстраційних номерів або серій та номерів паспортів кожного члена колективу, а у разі, коли претендентом є колектив виконавців твору, — копії першої та другої сторінок паспорта та реєстраційного номера або серії та номера паспорта його керівника.

 

Документи надсилаються за адресою: вулиця Грушевського, 30/1, м. Київ, 01021, Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України (бібліотека).

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект