Нон-фікшн

Українське шістдесятництво

250₴

Тарнашинська Людмила. Українське шістдесятництво

Тарнашинська Людмила. Українське шістдесятництво : профiлi на тлi покоління: (iсторико-лiтературний та поетикальний аспекти). 2-е вид., доповнене. – Київ : Смолоскип, 2019. – 592 с. ISBN 978-617-7622-16-0

У монографії досліджено історико-літературний та поетикальний аспекти українського шістдесятництва в іменах. Такий персоналiстський вимір (окремі профілі на тлі покоління) дозволяє читачеві побачити епоху i в постатях, i через призму творчості, а також скласти уявлення про «зоряний інтеграл» того покоління, яке залишило значний сліди у свідомості українства. До другого видання ввійшли персоналії, відсутні у попередньому, яке побачило світ у видавництві «Смолоскип» 2010 року. Видання «Українське шістдесятництво» розраховане на науковців, викладачів, студентів, аспірантів, широке коло тих, кого цікавить історія та проблематика українського шістдесятництва. Воно становить осердя трилогії авторки з цієї проблематики, до якої входять також монографії «Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття» (Київ, 2013) та «“Шевченко – поет сучасний”: прочитання крізь призму шістдесятництва» (Київ, 2017).

 

«Із поняттям долі зазвичай пов’язують фаталізм: обидва ці поняття значною мірою визначають специфіку поетики В. Стуса. Якщо зануритися в стихію його поетичних одкровень та осяянь, переймаєшся невідступним відчуттям напередвизначеності його долі: здається, поет прозирав крізь час і обставини й передбачав трагічне завершення свого земного шляху. Звісно, це відчуття потверджується нашим розумінням логіки характеру, однак сила самонавіювання в поезії В. Стуса настільки потужна, що не піддатися її плину просто неможливо».

Номер стенду: 227

читайте також

Підтримайте проект

Фондуючи незалежну редакцію Читомо, ви допомагаєте зростити нове покоління
професіоналів видавничої справи і збільшуєте кількість хороших книжок у світі.

Підтримайте проект